பூவே வாய் பேசும்போது

MOVIE 12 B 
SINGERS Harish Ragavendra and Mahalakshmi
LYRICIST Vyramuthu
AVAILABLE தமிழ் ENGLISH
 

பெண் :  பூவே வாய்
பேசும்போது காற்றே
ஓடாதே நில்லு பூவின்
மொழி கேட்டுக்கொண்டு
காற்றே நல் வார்த்தை
சொல்லு

பெண் : குளிர் வார்த்தை
சொன்னால் கொடியோடு
வாழ்வேன் என்னை தாண்டி
போனால் நான் விழுவேன்
மண்ணில் விழுந்த பின்னும்
மன்றாடுவேன் } (2)

பெண் : பூக்களை தொடுத்து
உடுத்திருப்பேன் அன்பே
புன்னகை புரிந்தால்
கலைந்திருப்பேன் அன்பே

ஆண் : ஹ்ம்ம்
ம்ம்ம் ம்ம்

பெண் : பூக்களை தொடுத்து
உடுத்திருப்பேன் அன்பே
புன்னகை புரிந்தால்
கலைந்திருப்பேன் அன்பே

பெண் : காதலன்
ஆணைக்கு காத்திருப்பேன்
கைக்கெட்டும் தூரத்தில்
பூத்திருப்பேன்

பெண் : { உன் சுவாச
பாதையில் நான் சுற்றி
திருகுவேன் } (2)

ஆண் : என் மௌனம்
என்னும் பூட்டை
உடைக்கிறாய் என்ன
நான் சொல்வேன்

பெண் : பூவே வாய்
பேசும்போது காற்றே
ஓடாதே நில்லு பூவின்
மொழி கேட்டுக்கொண்டு
காற்றே நல் வார்த்தை
சொல்லு

குழு : …………………………….
ஓஓஓ ஓஓஓஓ ஓஓ ஓஓஓ
…………………………….
விஷ்லிங் : …………………….

பெண் : { நீ ஒரு பார்வையால்
நெருங்கிவிடு என்னை
நீ ஒரு வார்த்தையால்
நிரப்பிவிடு என்னை } (2)

பெண் : நேசத்தினால்
என்னை கொன்றிவிடு
உன் நெஞ்சுக்குள்ளே
என்னை புதைத்துவிடு

பெண் : என் நினைவு
தோன்றினால் துளி
நீரை சிந்திடு

ஆண் : அட நூறு காவியம்
சொல்லி தோற்றது என்று
நீ சொல்வது
பெண் : ஆஹா ஆஆ

பெண் : பூவே வாய்
பேசும்போது
ஆண் : ஹ்ம்ம்
காற்றே ஓடாதே
நில்லு ஹ்ம்ம்
பூவின் மொழி
கேட்டுக்கொண்டு
ஆண் : ஹ்ம்ம்
காற்றே நல் வார்த்தை
சொல்லு
ஆண் : ஹ்ம்ம்

பெண் : குளிர் வார்த்தை
சொன்னால் கொடியோடு
வாழ்வேன் என்னை தாண்டி
போனால் நான் விழுவேன்
மண்ணில் விழுந்த பின்னும்
மன்றாடுவேன் மன்றாடுவேன்

Share