செவ்வந்தி பூ முடிச்ச சின்னக்கா

MOVIE 16 வயதினிலே 
SINGERS மலேசியா வாசுதேவன் பி. சுசீலா  
LYRICIST கண்ணதாசன் 
AVAILABLE தமிழ்  ENGLISH
      செவ்வந்தி பூ முடிச்ச சின்னக்கா

குழு : ஹேய்ய்ய்ய்…
தன்னான தான தன்னே தன்னென
ஹோய்
தன்னே தன்னென
ஹோய்
தன தன்னானே தான
தன்னே தான்னான
ஹோய்
தனே தன்னானே
ஹோய்
தனே தன்னானே தன்னானே

குழு : ஹோய்ய்ய்ய்……………..

குழு : செவ்வந்தி பூ முடிச்ச சின்னக்கா
ஹோய்
சேதி என்னக்கா
ஹோய்
நீ சிட்டாட்டம் ஏன் சிரிச்ச சொல்லக்கா
ஹோய்
முத்து பல்லக்கா
ஹோய்
அது என்னமோ என்னமோ

குழு : ஹோய்ய்ய்ய்….

ஆண் : செவ்வந்தி பூ முடிச்ச சின்னக்கா
குழு : ஹோய்
ஆண் : சேதி என்னக்கா
குழு : ஹோய்
ஆண் : நீ சிட்டாட்டம் ஏன் சிரிச்ச சொல்லக்கா
குழு : ஹோய்
ஆண் : முத்து பல்லக்கா
குழு : ஹோய்
ஆண் : அது என்னமோ என்னமோ

குழு : ஹோய்ய்ய்ய்….

குழு : ஹேய்ய்

பெண் : கோயில் அம்மனுக்கு
சூடம் காட்டு
அத நேரில் காட்டு
அது சிரிப்பது தெரியாதோ

பெண் : பூசை உன்
கையால் போட்டாச்சு
நானும் பார்த்தாச்சு
இனி எனக் அது புரியாதோ

ஆண் : {கண்ணால் சொல்லு
மலை எடுப்பேன்
ரெண்டு கையாலே
அத வளைப்பேன்} (2)

ஆண் : சிரிக்காதே நாடு
பொறுக்காதே
என் மனசே கெடுதே
குயிலே மயிலே ஹோய்ய்ய்…

பெண் : செவ்வந்தி பூ குடுத்த சின்னய்யா
குழு : ஹோய்
பெண் : சேதி என்னய்யா
குழு : ஹோய்
பெண் : நான் சிட்டாட்டம் ஏன் சிரிச்சேன் சொல்லய்யா
குழு : ஹோய்
பெண் : முத்து பல்லய்யா
குழு : ஹோய்
பெண் : அது என்னமோ என்னமோ

குழு : ஹோய்ய்ய்ய்….

குழு : தந்தன தான தந்தன தானா
தந்தன தந்தன தந்தன தான
தானா தானா

ஆண் : ஆத்துல காத்தடிச்சா
அலை ஓடும் அலை ஓடும்
அலை ஓடும்
கெண்டை விளையாடும்
ஆத்துல காத்தடிச்சா அலை ஓடும்
கெண்டை விளையாடும்
இப்போ மனசுல துடிக்குதம்மா…

பெண் : ஆயிரம் நெனப்புக்கு வயசிருக்கு
சின்ன மனசிருக்கு
அது துணிஞ்சது எதுக்காக

ஆண் : உடம்பு இப்போ
நடுங்குதம்மா
சலங்கையைப்போல்
குலுங்குதம்மா

பெண் : நீ பலசாலி
நல்ல அறிவாளி

ஆண் : எனக்கு இதுவே போதும்
குயிலே மயிலே ஹோய்….

குழு : செவ்வந்தி பூ முடிச்ச சின்னக்கா
ஹோய்
சேதி என்னக்கா
ஹோய்
நீ சிட்டாட்டம் ஏன் சிரிச்ச சொல்லக்கா
ஹோய்
முத்து பல்லக்கா
ஹோய்
அது என்னமோ என்னமோ

குழு : ஹோய்ய்ய்ய்…..

குழு : செவ்வந்தி பூ குடுத்த சின்னய்யா
ஹோய்
சேதி என்னய்யா
ஹோய்
நான் சிட்டாட்டம் ஏன் சிரிச்சேன் சொல்லய்யா
ஹோய்
முத்து பல்லய்யா
ஹோய்
அது என்னமோ என்னமோ

குழு : ஹோய்ய்ய்ய்….

குழு : அது என்னமோ என்னமோ
ஹோய்ய்ய்ய்……
அது என்னமோ என்னமோ
ஹோய்ய்ய்ய்…..

Share