நீ பார்த்துட்டு போனாலும்

திரைப்படம் பார்வை ஒன்றே போதுமே
பாடியவர்கள் கிருஷ்ணராஜ்
வரிகள் பா விஜய்
தமிழ் ENGLISH

நீ பார்த்துட்டு போனாலும் பார்க்காம போனாலும்
பார்த்து கிட்டேதான் இருப்பேன்
நீ பேசிட்டு போனாலும் பேசாம போனாலும்
பேசிக்கிட்டேத்தான் இருப்பேன்

நீ பார்த்துட்டு போனாலும் பார்க்காம போனாலும்
பார்த்து கிட்டேதான் இருப்பேன் உன்னை
பார்த்து கிட்டேதான் இருப்பேன்
நீ பேசிட்டு போனாலும் பேசாம போனாலும்
பேசிக்கிட்டேத்தான் இருப்பேன் நான்
பேசிக்கிட்டேத்தான் இருப்பேன்…..

அடி கிழவியான பின்னே
அட கிட்டாது இந்த வாய்ப்பு
நல்ல இளமை இருக்கும் போதே
இணைஞ்சிக்க இதுதான் நல்ல வாய்ப்பு (2)

நீ பார்த்துட்டு போனாலும் பார்க்காம போனாலும்
பார்த்து கிட்டேதான் இருப்பேன் உன்னை
பார்த்து கிட்டேதான் இருப்பேன்

நீ அமைதியா பார்த்தாலும்
கோவமா பார்த்தாலும்
ரெண்டையுமே நான் ரசிப்பேன்
அந்த ரெண்டையுமே நான் ரசிப்பேன்

உன்ன காலையில் பார்த்தாலும்
மாலையில் பார்த்தாலும்
முத்தம் கொடுக்கத்தான் நினைப்பேன்
ஒரு முத்தம் கொடுக்கத்தான் நினைப்பேன்

உன் கொலுசு இசையத் திருடி
ஒரு சிம்பொனி பண்ணப்போறேன்
உன் உருவப் படத்த வரைஞ்சி
அதை கின்னஸ் ஆக்கப்போறேன் (2)

நீ சிரிச்சிட்டு போனாலும்
சிரிக்காம போனாலும்
ரசிச்சிக்கிட்டேதான் இருப்பேன்
நான் ரசிச்சிகிட்டே தான் இருப்பேன்

உன்ன கனவில பார்த்தாலும்
நேருல பார்த்தாலும்
நினைச்சுகிட்டே தான் இருப்பேன்
உன்ன நினைச்சுகிட்டே தான் இருப்பேன்

அட வருஷத்தில் ஒருமுறை தான்
இந்த காதலர் தினம் வருது
அடி உனக்கும் எனக்கும் மட்டும் தான்
அது வருஷம் முழுதும் வருது (2)

நீ பார்த்துட்டு போனாலும்
பார்க்காம போனாலும்
பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன்
உன்ன பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன்…..

 

மேலும் விரும்பக்கூடும் :